Shop

Nature Days has created innovative Outdoor Learning, independent challenge cards available as a digital download. These are suitable for KS2 but also can be used with KS1 and EY with support. The cards pose enquiry questions for students to explore independently, using the school grounds as a resource for discovery.

The challenge cards are divided into 6 Area of Learning and Experience and there are over 50 cards, each in a set format to encourage students to undertake the challenges independently.

Each challenge is supported with; success criteria, prompt questions, identifies resources you could use, examples of methods which could be used and extension tasks and questions to encourage additional learning.


Mae ‘Nature Days’ wedi creu cerdiau heriol a chreadigol ar gyfer defnydd yn yr ardal allanol sydd ar gael i’w lawrlwytho’n ddigidol. Maent yn addas ar gyfer CA2 ond medrir eu defnyddio gyda ChA1 a’r Blynyddoedd Cynnar gyda chefnogaeth. Mae’r cerdiau’n gosod cwestiynau ar sail ymholiad fel bod myfyrwyr yn medru fforio’n annibynol gan ddefnyddio dir yr ysgol fel adnodd.

Mae’r cerdiau wedi’u rhannu i’r chwech Maes Dysgu a Phrofiad a mae yna dros 50 o gardiau i gyd, pob un mewn fformat sy’n galluogi I fyfyrwyr ymgymryd â sialensau’n annibynol.

Cefnogir pob sialens gyda; meini prawf llwyddiant, cwestiynau procio, adnabyddiaeth o adnoddau medrir eu defnyddio, ac enghreifftiau o ddulliau gallai cael eu defnyddio ar gyfer tasgau ymestynnol a chwestiynau i hybu dysgu pellac

Showing all 7 results